за новините

Като собственик на сайта www.dieti.info Волента ООД гарантира на потребителите си, че поддържа актуална (към момента на създаването й) информация на сайта си, при ползване на достоверни, утвърдени и компетентни източници, което не изключва възможността понякога да възникнат обективни пропуски.

Волента ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на този сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Публикуваната информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.

Волента ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

Цялото съдържание на този уебсайт, с всички статии, новини, текстове и снимков матерал е защитено от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА с всички запазени права и законови последици.

Вие имате право да сваляте или да отпечатвате отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАКОНА.

Вие нямате право да възпроизвеждате, да предавате, да използвате статиите и снимковия материал или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без да упоменете като източник, че съответната информация е взета от нас (www.dieti.info) и да посочите линк, водещ към нас. Освен това, за да ползвате каквато и да било част от материалите – текстови и снимкови, публикувани в този сайт ТРЯБВА да имате предварително писмено разрешение от Волента ООД.

Връзките в настоящия сайт към други сайтове са създадени за удобство за потребителите. Волента ООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Връзки към този сайт, при посочените по-горе условия, могат да се създават само в документи и интернет страници, които съдържат само вярна и цялостно правилно цитирана от този сайт информация. Не е разрешено да се поставя линк към този сайт от други информационни източници, които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Като собственик Волента ООД си запазва правото да прави промени в данните, условията, текстовата и снимковата информация на сайта без предварително да уведомява за това неговите потребители.

С посещението си на сайта, Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с условията за неговото ползване.